Türklerin Hicri Takvimi Kullanmalarının Sebebi Ne Olabilir ?

Türkler de Müslümanlığı kabul edince bu takvimi kullanmaya başlamışlardır.

Hicri takvim İslamiyetten sonra Hz. Muhammed’in Mekke‘den Medine‘ye hicretiyle başlamıştır. Türklerin bu takvimi kullanması Peygamberizi ve İslamiyeti benimsemesidir.

Hicri Takvim, Müslümanların kullandığı bir takvimdir ve Hicret ile ilişkilidir. Hz. Ömer zamanında Hicretin 17. yılında alınan bir kararla Hicretin olduğu yıl Hicri Takvimin 1. yılı ve o yılın Muharrem ayı da Hicri Kameri takvimin ilk ayı kabul edilmek suretiyle, o yıl 1 Muharrem’in rastladığı 16 Temmuz 622 tarihi de Hicri Kameri Takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir

Türklerin Hicri Takvimi Kullanmalarının Sebebi Ne Olabilir ?

Celali Takvimin 12 Hayvanlı Türk Takvimi ile Benzer ve Farklı Yönleri Nelerdir ?

 Celali Takvimin 12 Hayvanlı Türk Takvimi ile Benzer ve Farklı Yönleri Nelerdir ?

  • Oniki Hayvanlı Takvimi
    İslamiyet öncesi Türk Devletleri ve toplulukları tarafından kullanılmış Çin takvimi. Güneş yılı esasına göre hazırlanan bir takvimdir. Bir yıl 365 gün olarak hesaplanmış ve her yıl bir hayvan ismiyle anılmıştır. Çin kökenli olan bu takvim Türkler’den başka Japon, Kore, Moğol, Hint ve Tibetliler tarafından da kullanılmıştır. Günümüzde Asya’nın bazı bölgelerinde hâlâ kullanılmaktadır.

12 hayvanlı türk takvimi

 

 

  • Celali Takvimi (Meliki Takvim)
    Büyük Selçuklularda Celaleddin Melikşah zamanında eski İran takvimi esas alınarak mali işlerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.Celali takvim Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah adına yapılmıştır.sadece onun hayatta olduğu dönemde kullanılmıştır. Güneş yılı esaslıdır.

 

celali takvim