Fen ve Teknoloji

Fen, yaşadığımız dünyayı anlamak için izlenen sistemli bir yoldur.  Gözlem ve deneylere dayanan veri temelli açıklamalarla sınırlıdır. Bu nedenle, deneysel kanıtlara ve bilimsel teorik bir çatıya dayandırılamayan açıklamalar fennin bir parçası değildir.  Bireysel olarak farklı tanımlanabilecek geniş kapsamlı bir süreçtir. Doğayı keşfetmektir. Gerçekleri teorilerle organize etmektir. Mantıksal muhakemedir. Bir keşfetme metodudur. Evrenin araştırılmasıdır. Organize edilmiş bilgi topluluğudur. Doğruyu bulmaktır. Problem çözmedir. Gerçekleri gözlemek ve tanımlamaktır. Fen ve teknoloji kişi dünyasını da geliştirmeye yarar.

fen ve teknoloji

Fen ve Teknoloji Dünyadaki Farkı Yaratmak İçin Bir Düzenektir

Tüm bu bakış açılarının fen ile bağlantısı vardır fakat her biri tek başına fenni tarif etmek için yeterli değildir. Ancak bunların hepsi bir araya gelince fennin resmi ortaya çıkar. Fen ve teknoloji arasında yakın bir ilişki vardır. Her ikisi de birbirinin ürünlerini kullanır ve birinde meydana gelen bir değişme diğerinin de gelişmesini sağlar. Teknoloji, fen gibi dünyadaki bütün kültürlerde uzun bir tarihi geçmişi olan yaratıcı bir faaliyettir. Fennin amacı evreni anlamaya ve açıklamaya çalışmak iken teknolojinin amacı insanların ihtiyaçlarını gidermek ve yaşam şartlarını iyileştirmek için çözümler bulmaktır.

Teknolojide her zaman birçok olası çözüm ve kaçınılmaz olan birçok ihtiyaç, amaç ve kısıtlama vardır. Bu nedenle teknolojideki temel kaygı, toplum, ekonomi ve çevre açısından maliyet ve yarar dengesini gözeten en ideal çözümleri geliştirmektir. Sürekli değişim ve gelişim içinde bulunan dünya yeniliklerin ve gelişmelerin farkında olan bu gelişmelere kendisinin nasıl katkı sağlayacağını düşünen ve bunu uygulamaya geçirebilen bireylere ancak iyi bir fen ve teknoloji ile ulaşabiliriz.