İngilizce Aile Tanıtma Sınavı – My Family Tree

My Family Tree Sınavı

My Family Tree – Grammar Test:

-Uyarı : Tüm sorularda boşlukları doldurun.

 1. Hi. My name … Enes. I …. from Balıkesir.
  a) am – is
  b) is – am
  c) are – do
  d) does – are
 2. My father …. a butcher. He sells meat.
  a) is
  b) am
  c) do
  d) are
 3. You coat is very nice. Is … expensive ?
  a)she
  b)he
  c)you
  d)it
 4. What colour eyes …. Steve got ?
  a- is
  b-has
  c-are
  d-have
 5. Hangisi “is” in kısaltılmışıdır ?
  a-she’s really slim with long straight hair.
  b- there are ten desk in the room.
  c-she’s got got curly brown hair.
  d-Dogs.

 

Öncelikle soruları kendiniz çözmeye çalışın, ardından cevap anahtarından kontrollerini yapınız.

 

My Family Tree Sınav cevaplarına buradan bakabilirsiniz.

İngilizce Aile Bireyleri için buraya bakabilirsiniz.

İngilizce Aile Tanıtma Örnekleri için buraya bakabilirsiniz.