Kategori: Megep

Eğitim Megep

MEGEP İndir (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi)

ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE MODÜLLER ÖĞRETİM UYGULAMA KILAVUZU Dünyadaki değişmeler; bir yandan ekonomik büyüme ve refah ortamı sağlarken, diğer yandan da teknolojik gelişmeler yeni çalışma ortamlarına ve biçimlerine, bireylerin eğitim yoluyla hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır. Eğitim sisteminin temel amacı; Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik değerlere bağlı, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna […]

Back To Top