Tarihte Önemli Günler Ay Bazında

tarihte önemli olaylar

Tarihte Önemli Günler Ay Bazında

Tarih sayfalarında unutulmayacak olaylar olmuştur. Tarihteki önemli günleri merak ediyor olabilirsiniz. Hepsini bulabileceğiniz yer burası. Ocak ayından başlayarak Aralık ayına kadar, gün gün hangi olay vuku etmiş merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.

 

 

TARİH OLAY

Ocak Ayı Önemli Olaylar

1 Ocak Çekoslovakya; Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ayrıldı (1993).
1 Ocak Takvim ve saatte yapılan değişiklik yürürlüğe girdi (1926).
1 Ocak Küba’da Fidel Castro’nun Zaferi (1959).
1 Ocak İngiltere’nin, AET’ye resmen katılışı (1973).
1 Ocak Yunanistan’ın AET’nin 10. üyesi oluşu (1981).
1 Ocak Çin’de binlerce öğrencinin Tianenman Meydanı’nda yürümesi (1987).
1 Ocak ABD, Kanada ve Meksika arasındaki gümrük duvarlarının ortadan kaldırılmasını öngören “Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi” (NAFTA) yürürlüğe girdi (1994).
1 Ocak Yeni Türk Lirası’na (YTL) geçiş. Vergi sisteminde pek çok değişiklik içeren vergi kanunlarının Yeni Türk Lirası’na (YTL) uyumu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı (2005).
2 Ocak Güney Afrikalı Dr. Christian Barnard’ın, ilk defa insandan insana kalp naklini başarması (1968).
2 Ocak Kanuni’nin Rodos’u fethi (1523).
2 Ocak 8 Mart 1961’de kurulan Basın İlan Kurumu Kuruluş Yasası çıkartıldı (1961).
3 Ocak Küba ile ABD arasında diplomatik ilişkilerin kopması (1961).
4 Ocak Osmanlı – İsveç Savunma Antlaşması’nın imzalanması (1740).
4 Ocak Hastalık sigortasının kabulü (1950).
5 Ocak Osmanlı – İngiltere arasında Çanakkale (Kal’ayı Sultaniyye) Antlaşması’nın imzalanması (1809).
6 Ocak Eski Dışişleri bakanlarından Tevfik Rüştü Aras’ın ölümü (1972).
6 Ocak 4. Mehmet’in Edirne’de ölümü; yerine 2. Süleyman’ın tahta çıkışı (1693).
6 Ocak İngiltere’nin, Çin Halk Cumhuriyeti’ni resmen tanıması (1950).
7 Ocak Sadrazam Mustafa Reşit Paşa’nın ölümü (1858).
7 Ocak Demokrat Parti kuruldu (1946).
8 Ocak Hirfanlı Barajı’nın hizmete girişi (1960).
9 Ocak 4. Murat’ın tahta çıkışı (1640).
9 Ocak Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi öğretime başladı (1936).
9 Ocak Osmanlı Hükümeti`nin, Kırım’ın işgalini resmen kabul ettiğini içeren belgeyi Rus Elçisi Bolgokof’a vermesi (1784).
10 Ocak Osmanlı Devleti ile Rusya arasında “Yaş Barış” Antlaşması’nın imzalanması (1792).
10 Ocak Teşrinievvel, Teşrinisani, Kanunuevvel ve Kanunusani aylarının isimlerinin; Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak’a çevrilmesi (1945).
10 Ocak 1. İnönü Zaferi (1921).
10 Ocak Türkiye’nin 3. Uydusu Türksat 2A, Güney Amerika’nın Fransız Guyanası’nda Bulunan Kourou Üssü’nden, Arien füzesiyle uzaya fırlatıldı (2001).
11 Ocak Hz. Muhammed’in Mekke’yi Fethi (630).
11 Ocak Yüzbaşı Mustafa Kemal’in, Harp Akademisi’nden mezun oluşu (1905).
12 Ocak Mareşal Fevzi Çakmak’ın emekliye ayrılması (1944).
12 Ocak Osmanlı Mebusan Meclisi’nin son toplantısı (1920).
13 Ocak Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın kuruluşu (1986).
14 Ocak Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ölümü (1923).
14 Ocak Milli mücadele kahramanlarından Orgeneral Asım Gündüz’ün ölümü (1970).
15 Ocak İsrail Askerlerinin Mescid-i Aksa’yı basması (1988).
16 Ocak 3. Sultan Murat’ın ölümü; 3. Mehmet’in tahta çıkması (1595).
16 Ocak İran’da Devrim; Humeyni’nin dönüşü ve Şah’ın kaçışı (1979).
17 Ocak Körfez Savaşı’nın başlangıcı (1991).
17 Ocak Ankara’da ekmek vesikaya bağlandı (1942).
18 Ocak Çırağan Sarayı yangını (1910).
20 Ocak İlk Teşkilatı Esasiye Kanunu (ANAYASA)’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilmesi (1921).
20 Ocak Darülaceze’nin kuruluşu (1895).
21 Ocak İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun kuruluşu (1946).
21 Ocak Padişah 3. Mustafa’nın ölümü; 1. Abdülhamit’in tahta çıkışı (1774).
21 Ocak Rodos’un fethi (1522).
22 Ocak Baytar Mektebi (Veteriner Fakültesi)’nin açılışı (1842).
22 Ocak Yavuz Sultan Selim’in Ridaniye seferi (1517).
22 Ocak Çin’de Mao Tse Tung’un, Kızıl Ordu’yla Pekin’e girişi (1949).
23 Ocak İttihatçıların Babıali baskını (1913).
23 Ocak Vietnam’da barış (1973).
24 Ocak Yirminci yüzyıla damgasını vuran Churchill’in ölümü (1965).
25 Ocak Sırp Sındığı zaferi (1364).
25 Ocak İdi Amin’in Uganda’da darbeyle iktidara gelişi (1971).
26 Ocak General Kazım Karabekir’in ölümü (1948).
26 Ocak Karlofça Barış Antlaşması’nın imzalanması (1699).
26 Ocak John Baird tarafından televizyonun icadı (1926).
27 Ocak Osmanlı Devleti’nin kuruluşu (1299).
27 Ocak Hatay Antlaşması’nın imzalanması (1937).
27 Ocak Fransa’nın, Çin Halk Cumhuriyeti’ni resmen tanıması (1964).
28 Ocak Mülkiye Mektebi’nin açılışı (1854).
28 Ocak Uzay Mekiği Challanger’in havada infilak edişi, ABD’ nin uzay programlarının büyük sekteye uğraması (1986).
29 Ocak Atatürk’ün, Latife Hanım ile evlenmeleri (1923).
29 Ocak 18 Ocak’ta, Fransa Parlamentosu’nun kabul ettiği sözde ermeni soykırımını tanıyan yasa tasarısı, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından onaylandı (2001).
30 Ocak Hindistan’ın kurucusu Mahatma Gandi’nin öldürülmesi (1948).
31 Ocak Türk Eğitim Derneği’nin (TED) kuruluşu (1928).
31 Ocak Suriye-Mısır birleşmesi (1958).
31 Ocak Türkiye’de ilk kez, Mehmet Bin Mustafa (Vanlı)’nın kaleme aldığı Sıhahı Cevheri (Vankulu) adlı sözlüğün basılması (1729).

Şubat Ayı Önemli Olaylar

1 Şubat Sinemanın icadı (1895).
1 Şubat Ayasofya Camii’nin müze oluşu (1935).
2 Şubat İbrahim Paşa komutasındaki Mısır Ordusu’nun Kütahya’ya kadar ilerlemesi (1833).
3 Şubat Kıbrıs Türk Havayolları’nın Türkiye-Kıbrıs seferine başlaması (1975).
3 Şubat İlk uzay gemisinin Ay’a inişi (1966).
3 Şubat Yaser Arafat’ın Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) liderliğine getirilişi (1969).
3 Şubat II. Murat’ın ölümü (1451).
4 Şubat Balkan Paktı’nın imzalanması (1934).
5 Şubat Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Anayasa)’nın ikinci maddesinde değişiklik yapılarak Altı Ok’un Konulması: “Türkiye Devleti, cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır. Başkenti Ankara Şehridir” (1937).
7 Şubat Türk Kadınlar Birliği’nin kurulması (1924).
7 Şubat Sultan II. Ahmet’in ölümü ve yeğeni (IV. Mehmet’in Oğlu) Şehzade Mustafa’nın Osmanlı Hükümdarı olarak tahta çıkması (1695).
7 Şubat Sultan 4. Murat’ın ölümü (1640).
9 Şubat Avusturya’nın Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmesi (1788).
10 Şubat Sultan 2. Abdülhamit’in ölümü (1918).
11 Şubat Adalet Partisi kuruldu (1961).
12 Şubat Yeni Türkiye Partisi kuruldu (1961).
12 Şubat Türkiye Emekçi Partisi kuruldu (1975).
13 Şubat Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kuruluşu (1975).
14 Şubat Telefonun icadı (1876).
14 Şubat Yeni Balkan Paktı Ankara’da imzalandı (1953).
15 Şubat İzmir Eski Eserler Müzesi’nin açılışı (1927).
15 Şubat Küresel ısınmaya karşı “Uluslararası Kyoto İklim Sözleşmesi” yürürlüğe girdi. 1997 Aralık ayında Japonya’nın Kyoto kentinde oluşturulan ve 187 ülke tarafından imzalanan “BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi”ne ilişkin protokole göre, ülkelerin sera gazı emisyonlarının indirilmesi hedefleniyor (2005).
16 Şubat Türk Hava Kurumu’nun kuruluşu (1925).
16 Şubat SSCB’nin desteği ile Kuzey Kore’de “Halk Cumhuriyeti” nin kuruluşu (1948).
16 Şubat Ankara Şehremaneti Kanunu TBMM’de kabul edildi (1924).
16 Şubat Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan, Kenya`nın başkenti Nairobi`de yakalanarak Türkiye`ye getirildi (1999).
17 Şubat “Türk Medeni Kanunu”nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulü (1926).
18 Şubat 7. Osmanlı Padişahı (II. Mehmet) Fatih Sultan Mehmet’in tahta geçmesi (1451).
18 Şubat Türkiye’nin NATO’ya girişi (1952).
18 Şubat Petrol Ofisi’nin kuruluşu (1940).
18 Şubat Yunanistan’ın NATO’ya girişi (1952).
19 Şubat Kıbrıs’ın bağımsızlığına ilişkin Türk – Yunan konferansı (1959).
20 Şubat Genç Osman’ın katli (1622).
20 Şubat Boğaziçi Köprüsü’nün temel atma töreni (1970).
20 Şubat İşçi Sendikaları’nın kuruluşu (1947).
20 Şubat Güney Afrika Devlet Başkanı F.W. Klerk, ilk kez siyahların da görev aldığı kabineyi açıkladı (1993).
21 Şubat Ankara Hükümeti’nin Londra Konferansı’na katılışı (1920).
22 Şubat Menemen’in işgali (1919).
22 Şubat Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir ve arkadaşları hükümet darbesine kalkıştılar. Olay kısa sürede bastırıldı. Katılan subaylar emekli edildi (1962).
24 Şubat Fransa’da geçici bir hükümet kurularak II. Cumhuriyet’in ilan edilmesi (1848).
24 Şubat Napolyon Bonapart’ın Gazze’yi işgali ve Akka’yı kuşatması (1798).
24 Şubat Şehzade Cem’in ölümü (1495).
24 Şubat Türkiye-Irak arasında “Bağdat Paktı”nın imzalanması (CENTO), daha sonra İngiltere, İran ve Pakistan üye olarak, ABD de gözlemci olarak katıldı (1955).
25 Şubat Rusların Osmanlılar’a karşı savaş ilan etmesi (1711).
25 Şubat Çoruh ilimizin “Artvin” adını alışı (1950).
25 Şubat Varşova Paktı’nın feshi (1991).
26 Şubat II. Osman’ın saltanat tahtına çıkması (1618).
28 Şubat Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi (1856).
28 Şubat Atatürk’ün İstanbul’un fahri hemşehrisi oluşu (1927).
28 Şubat İstiklâl Marşı bestecisi Zeki Üngör’ün ölümü (1958).
28 Şubat İsveç Başbakanı Olof Palme`ye suikast (1986).
28 Şubat Körfez’de ateşkes ilanı (1991).
28 Şubat NATO, tarihinin ilk saldırısını Sırplara karşı gerçekleştirdi (1994).

Mart Ayı Önemli Olaylar

1 Mart Türk-Afgan Dostluk Antlaşması’nın imzalanması (1921).
3 Mart Hilafet’in kaldırılması (1924).
3 Mart Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi (1924).
3 Mart Türk-Alman Dostluk Antlaşması Ankara’da imzalandı (1924).
3 Mart Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu (1924).
3 Mart Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu (1924).
4 Mart Ankara Radyosu’nun yayına başlaması (1934).
4 Mart Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’a uluslararası kuvvet gönderme kararı (1964).
5 Mart Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin kuruluşu (1920).
5 Mart Genelkurmay Başkanlığı hükümetten ayrıldı (1924).
5 Mart İsmet Paşa yeni hükümeti kurdu (1924).
6 Mart Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki “Gümrük Birliği Anlaşması”nın imzalanması (1995).
7 Mart De Gualle’in, Fransa’nın, NATO’dan çekilişini açıklaması (1966).
7 Mart Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kuruldu (1954).
8 Mart Yıldırım Bayezit’in Akşehir’de ölümü (1403).
8 Mart Antep’e, TBMM’ce, “GAZİ” unvanının verilişi (1921).
10 Mart Telefonun icadı ve ilk denemesinin yapılması (1876)
12 Mart İngiltere ve Fransa’nın, Ruslara karşı Osmanlı Devleti ile bir ittifak antlaşması imza etmeleri (1854).
12 Mart Mehmet Akif (Ersoy)’in şiirinin, TBMM’de İstiklâl Marşı olarak kabul edilmesi (1921).
12 Mart Türk Silahlı Kuvvetleri bir muhtıra verdi (1971).
13 Mart Selanik’in fethi (1430).
15 Mart Talat Paşa’nın katli (1921).
16 Mart İstanbul’un İtilaf Devletleri ordularınca işgali (1920).
16 Mart Öğretmen Okullarının kuruluşu (1948).
17 Mart Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere ve Lüksemburg Dışişleri Bakanları arasında ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliği ile kollektif bir savunmayı öngören 50 yıl süreli “Brüksel Anlaşması”nın imzalanması (1948).
18 Mart Çanakkale Zaferi (1915).
19 Mart Osmanlı Hükümeti’nin, “Süveyş Kanalı” nın açılması hususunda resmen izin vermesi (1866).
19 Mart I. Osmanlı Mebusan Meclisi’nin açılışı (1877).
19 Mart Willi Brandt İle Willi Stoph’un biraraya gelerek iki Almanya arasında ilk üst düzey görüşmesini gerçekleştirmeleri (1970).
19 Mart Ankara’da bir meclis toplanması amacıyla, Mustafa Kemal’in acele seçim yapılması için vilayetlere, livalara ve kolordu kumandanlıklarına genelge yayınlaması (1920).
19 Mart ABD ve beraberindeki koalisyon kuvvetleri, “Irak’a Özgürlük” adlı operasyona başladı (2003).
21 Mart İran’la İstanbul Antlaşması’nın imzalanması (1590).
21 Mart Falih Rıfkı Atay`ın ölümü (1971).
21 Mart Aşık Veysel`in ölümü (1973).
22 Mart Londra’daki Avrupa devletleri elçilerinin, konferans düzenleyip Yunan Devleti’nin kurulmasını içeren bir protokol imzalamaları (1829).
22 Mart Atatürk’ün manevi kızı ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, İstanbul’da yaşamını yitirdi (2001).
23 Mart Uranüs Gezegeni’nin keşfi (1781).
24 Mart NATO Kuvvetleri, Kosova`daki Sırp saldırılarının devam etmesi ve Batı Temas Grubu`nun anlaşma taslağını kabul etmemeleri nedeniyle, Yugoslavya`ya karşı hava harekatı başlattı (1999).
24 Mart Kırgızistan’ın güney bölgelerinde devlet başkanı Askar Akayev’in istifası talebiyle ayaklanan muhalifler, başkent Bişkek’teki devlet başkanlığı sarayını basarak denetimi ele geçirdi. Meclis, muhalif milletvekili İçenbay Kadirbekov’u vekaleten devlet başkanlığına atadı. Başbakanlığa ise Kurmanbek Bakiyev getirildi (2005).
25 Mart Avrupa Ekonomik Topluluğu (EEC) ve Avrupa Atom Enerjisi Komisyonu (EURATOM)’un kurulmasını öngören Roma Anlaşması’nın imzalanması (1957).
25 Mart Türk Ocakları’nın kuruluşu (1912).
26 Mart Bangladeş’in bağımsızlığını ilan etmesiyle Doğu Pakistan’da iç savaşın başlaması (1971).
26 Mart Mısır-İsrail barış anlaşması (1979).
26 Mart Suudi Arabistan Kralı Faysal’ın, bir suikast sonucu öldürülüşü (1975).
29 Mart Osmanlılar’ın Selanik ve İyonya’yı fethi (1430).
29 Mart Türk çocuklarının, ilk eğitimlerini Türk okullarında yapmalarını mecbur kılan kanunun kabulü (1931).
29 Mart Romanya, Bulgaristan, Slovakya, Slovenya, Letonya, Litvanya ve Estonya NATO’ya üye oldu (2004).
30 Mart Fatih Sultan Mehmet’in doğumu (1430).
31 Mart II. İnönü Zaferi (1921).

Nisan Ayı Önemli Olaylar

2 Nisan Halide Edip, Dr. Adnan Adıvar, Yunus Nadi ve bir çok mebus ve aydının gizlice Ankara’ya gelişi (1920).
3 Nisan Karabük Demir-Çelik Fabrikası’nın açılışı (1937).
4 Nisan Washington’da ABD, Kanada, Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İngiltere, Fransa, Portekiz, İzlanda ve İtalya arasında imzalanan bir anlaşmayla, Kuzey Atlantik Paktı (NATO)’ nun kurulması (1949).
5 Nisan Fatih Sultan Mehmet’in donanmasının İstanbul sularına gelişi (1453).
6 Nisan Mustafa Kemal’in, Ankara’da, Anadolu Ajansı’nın kurulmasına ilişkin bir bildiri yayınlaması (1920).
6 Nisan Türkiye’nin 6. cumhurbaşkanlığına Emekli Oramiral Fahri Korutürk’ün seçilişi (1973).
6 Nisan Ruanda Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana ve Brundi Devlet Başkanı Cyprien Ntaryamira’nın bindikleri uçak bir roket saldırısı sonucu düştü. Suikastın ardından, her iki ülkede yaşayan Hutu ve Tutsi kabileleri arasında çıkan savaş, yaklaşık bir milyon insanın katledilmesiyle sonuçlandı (1994).
7 Nisan Kızılay Kan Merkezi’nin açılışı (1957).
7 Nisan Sultan I. Abdülhamid’in ölümü ve III. Selim’in tahta çıkması (1789).
7 Nisan Milletlerarası Sağlık Teşkilatı’nın kuruluşu (1956).
8 Nisan Avrupa Devletlerinin, kurulan bağımsız Yunan Devleti’nin onaylanmasını Osmanlı Devleti`nden istemeleri (1830).
8 Nisan Şer’iye Mahkemeleri’nin lağvedilmesi (1924).
9 Nisan Mimar Sinan’ın ölümü (1588).
10 Nisan Emniyet Teşkilatı’nın kuruluşu (1845).
10 Nisan Mareşal Fevzi Çakmak’ın ölümü (1950).
12 Nisan İlk Uzay Mekiği Colombia’nın fırlatılışı (1981).
12 Nisan Ateşkes Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi ve Körfez Savaşı’nın resmen sona ermesi (1991).
14 Nisan I. İmar Kongresi toplandı (1953).
15 Nisan Türk Tarih Kurumu’nun kuruluşu (1931).
15 Nisan Dünyanın en geniş kapsamlı ticaret antlaşması olan GATT, 120 ülkenin imzasıyla kabul edildi (1994).
16 Nisan İnsanoğlunun 5. ay yolculuğu “Apollo 16” uzay aracı ile başladı (1972).
17 Nisan Çanakkale Anıtı’nın temelinin atılışı (1954).
17 Nisan Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul Adaları’nı fethi (1453).
17 Nisan Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümü (1993).
17 Nisan KKTC’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Mehmet Ali Talat kazandı (2005).
18 Nisan Körfez’de İran-ABD çatışması (1988).
19 Nisan Hindistan’da Kongre Partisi’nin, ükenin, Hindistan ve Pakistan olarak iki ayrı devlete bölünmesini kabul edişi (1947).
20 Nisan 1924 Anayasası kabul edildi (1924).
23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı (1920).
24 Nisan Osmanlı Hükümeti’nin, Yunan Devleti’nin kurulması hususunda hazırlanan protokolü imzalayıp, Yunan Devleti’nin varlığını resmen kabul etmesi (1830).
24 Nisan I. Selim’in tahta çıkışı (1512).
24 Nisan Mustafa Kemal’in, Büyük Millet Meclisi Reisliği’ne seçilmesi (1920).
24 Nisan Kıbrıs Adası’nın yeniden birleştirilmesine ilişkin referandum yapıldı. KKTC Yüksek Seçim Kurulu’ndan alınan bilgiye göre; seçmenlerin yüzde 64.91’inin Annan Planı’na ‘Evet’, yüzde 35.09’unun da ‘Hayır’ dediği belirlendi. GKRK’nin ise, yüzde 75.83’ünün ‘Hayır’, yüzde 24.17’sinin de ‘Evet’ oyu kullandığı belirtildi (2004).
25 Nisan Anayasa Mahkemesi kuruldu (1962).
26 Nisan Yüksek Seçim Kurulu kuruldu (1961).
26 Nisan Güney Afrika’da ilk çok ırklı seçimler yapıldı. Seçimlerin galibi, oyların yüzde 62’sini toplayan siyahi lider Nelson Mandela liderliğindeki Afrika Ulusal Kongresi oldu (1994).
27 Nisan İkinci Çubuk Barajı hizmete açıldı (1964).
28 Nisan Hilal-i Ahmer adının “Kızılay”‘a çevrilişi (1915).
29 Nisan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü kuruldu (1969).
30 Nisan Atatürk’ün Ordu Müfettişliği’ne getirilişi (1919).
30 Nisan Adolf Hitler’in intihar edişi (1945).
30 Nisan Saygon’un düşüşü, Vietnam Savaşı’nın sona ermesi (1975).

Mayıs Ayı Önemli Olaylar

1 Mayıs Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü’nün kuruluşu (1964)
1 Mayıs Bingöl’de deprem meydana geldi. Depremde 176 kişi öldü, 522 kişi de yaralandı (2003).
3 Mayıs 7. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in ölümü (1481).
4 Mayıs Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail, Batı Şeria ve Gazze’de yaşayan Filistinliler’e özerklik verilmesini öngören anlaşmaya imza attılar (1994).
5 Mayıs Ankara’da, Atatürk Orman Çiftliği (Gazi Çiftliği)’nin kuruluş çalışmaları başladı (1925).
5 Mayıs Avrupa Konseyi’nin kuruluşu (1949).
5 Mayıs TBMM’nin ilk toplantısı (1920).
5 Mayıs Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan 3. tur oylamada 330 oyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. cumhurbaşkanı seçildi (2000).
7 Mayıs Osmanlı-Amerikan Ticaret ve Dostluk Antlaşması’nın imzalanması (1830).
8 Mayıs Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nün kuruluşu (1952).
8 Mayıs 2. Dünya Savaşı’nın sonu (1945).
9 Mayıs Devlet İstatistik Enstitüsü’nün kuruluşu (1926).
10 Mayıs Danıştay’ın kuruluşu (1868).
10 Mayıs Cezzar Ahmet Paşa’nın, Akka’da, Napolyon’a karşı zaferi (1799).
10 Mayıs Nelson Mandela, Güney Afrika’nın ilk siyahi lideri oldu (1994).
13 Mayıs Türk Dil Bayramı. Karamanoğlu Mehmet Bey’in; “Bugünden sonra divanda, dergahta, mecliste ve meydanda Türkçe’den başka dil kullanılmayacaktır.” Fermanının yayımlanması (1277).
13 Mayıs Ağca’nın, Roma’da, Papa’ya yönelik suikasti (1981).
14 Mayıs Mektebi Şahane-i Tıbbiye’nin açılması (1839).
14 Mayıs Türkiye’de ilk demokratik seçimlerin yapılması (1950).
14 Mayıs Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sovyetler Birliği arasında Varşova Paktı’nın kuruluşu (1955).
15 Mayıs İzmir’in işgali (1919).
16 Mayıs Atatürk’ün, Samsun’a gitmek üzere Bandırma vapuru ile İstanbul’dan yola çıkışı (1919).
16 Mayıs Türkiye’nin 10. cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM Genel Kurulu’nda ant içerek görevine başladı (2000).
19 Mayıs Mustafa Kemal’in Samsun’da Anadolu toprağına ayak basması ve milli mücadelenin başlangıcı (1919).
20 Mayıs II. Bayezit’in tahta geçmesi (1481).
20 Mayıs Sultan II. Osman’ın öldürülmesi (1622).
21 Mayıs Albay Talat Aydemir’in ikinci darbe girişimi, Ankara’da sıkıyönetim ilan edildi (1963).
21 Mayıs Defterhane-iş Amire Kalemi (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)nin kuruluşu (1847).
24 Mayıs Bulgaristan zulmünden zorunlu Türk göçü (1989).
25 Mayıs I. Türk Basın Kongresi toplandı (1935).
26 Mayıs II. Bayezit’in ölümü (1512).
26 Mayıs Atatürk’ün, Ankara’dan son ayrılışı(1938).
27 Mayıs Ordu yönetime el koydu (1960).
28 Mayıs Sayıştay’ın kuruluşu (1862)
28 Mayıs Cemal Gürsel’in devlet başkanı oluşu (1960).
29 Mayıs Kabakçı Mustafa ayaklanmasında asilerin, Şehzade Mustafa ve Mahmut’un kendilerine teslimini istemeleri. Sultan III. Selim’in tahtan indirilip IV. Mustafa’nın tahta çıkartılması (1807).
29 Mayıs İstanbul’un fethi (1453).
30 Mayıs Osmanlıların Fransa ile bir imtiyaz (kapitülasyon) antlaşması yapmaları (1740).
31 Mayıs Fransızlarla, Ankara Hükümeti’nin anlaşma yapması (1920).
31 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Kraliyeti arasında dostluk antlaşması imzalandı (1924).

Haziran Ayı Önemli Olaylar

1 Haziran Türk Hava Kuvvetleri’nin kuruluşu (1911).
1 Haziran TEKEL Genel Müdürlüğü’nün kuruluşu (1932).
3 Haziran Gelir Vergisi Kanunu’nun kabulü (1949).
3 Haziran Humeyni’nin ölümü (1989).
3 Haziran Pekin’in; Tienanmen Meydanı’ndaki büyük gösteriye askeri müdahalede bulunması, 2 bin civarındaki öğrencinin hayatını kaybetmesi (1989).
3 Haziran Messina Konferansı; Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun doğuşu (1955).
4 Haziran Orman Genel Müdürlüğü kuruldu (1937).
5 Haziran Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kuruldu (1936).
5 Haziran Hükümetin Kıbrıs’a müdahale kararı üzerine ABD Başkanı Johnson, müdahalede ABD yardımından silahların kullanılamıyacağını belirten bir mektup gönderdi (1964).
5 Haziran Amerikan Savunma Bakanı General George C. Marshall’ın “Marshall Planı”nı açıklaması (1947).
6 Haziran İhtiyarlık Sigortası’nın kabulü (1949).
7 Haziran Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün kuruluşu (1920).
7 Haziran Süleymaniye Camii’nin ibadete açılışı (1557).
8 Haziran T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nün kuruluşu (1949).
9 Haziran Başbakan İsmet İnönü, Johnson’un mektubunu yanıtladı (1964).
9 Haziran Anıtkabir için açılan yarışmada, Prof. Emin Onat ve Orhan Arda’nın projeleri birinci oldu (1942).
9 Haziran Kıbrıs’ta, Türk Anayasası’nın 230 oya karşı, 37.502 oyla kabulü (1975).
9 Haziran Ulusal Deprem Konseyi kuruldu (2000).
10 Haziran İtalya’da krallığın sona erip, cumhuriyetin ilan edilmesi (1946).
11 Haziran Kızılay’ın kuruluşu (1868).
13 Haziran Fikir İşçileri Kanunu’nun kabulü (1952).
13 Haziran Süleyman Demirel’in cumhurbaşkanı seçilmesiyle boşalan DYP Genel Başkanlığı’na Tansu Çiller seçildi (1993).
14 Haziran Etibank Genel Müdürlüğü kuruldu (1935).
14 Haziran Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşu (1839).
15 Haziran Darüşşafaka’nın kuruluşu (1873).
16 Haziran Barbaros’un Haçlı Donanması’na karşı zaferi (1535).
18 Haziran Türk – Alman dostluk ve saldırmazlık anlaşması (1941).
18 Haziran Viyana’da, Carter ile Brejnev’in SALT II Anlaşması’nı imzalamaları (1979).
19 Haziran NATO üyesi ülkelerin askeri kuvvetlerinin statüsü konusunda bir anlaşma imzalamaları (1951).
20 Haziran Bayezit-Cem Arasında Yenişehir Savaşı (1481).
20 Haziran Çerkez Ethem kuvvetlerinin Yozgat Ayaklanması’nı bastırmak üzere Ankara’dan yola çıkması (1920).
21 Haziran Soyadı Kanunu’nun kabulü (1934).
22 Haziran Mustafa Kemal Paşa’nın, Amasya’dan, Anadolu’da mülki ve askeri makamlara tamimi (1919).
22 Haziran Toplu Yunan Saldırısının başlaması (1920).
22 Haziran Kazım (Karabekir) Paşa, İzmir Suikastı sanığı olarak tutuklandı (1926).
23 Haziran Hatay’ın Anavatan’a ilhakına ait antlaşma Ankara’da imzalandı (1939).
24 Haziran Gazeteci Hakkı Tarık Us’un ölümü (1958).
24 Haziran İbrahim Paşa komutasındaki Mısır Ordusu’nun Osmanlı Ordusu’nu Nizip yörelerinde ağır bir bozguna uğratması (1839).
25 Haziran Sultan Abdülmecit’in ölümü (1861).
25 Haziran Tansu Çiller’in Türkiye’nin ilk kadın başbakanı olarak oluşturduğu 50. Hükümet, cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından onaylandı (1993).
25 Haziran Kore Savaşı’nın başlaması (1950).
28 Haziran Türk Kara Kuvvetleri’nin kuruluşu (MÖ. 209).
29 Haziran Balkan Savaşı’nın başlaması (1913).
29 Haziran Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün kuruluşu (1938).
29 Haziran A Milli Futbol Takımı, 2002 Dünya Kupası Finalleri’nde Güney Kore’yi 3-2 yenerek üçüncü oldu (2002).
30 Haziran Cenevre’de Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri (START)’ nin başlatılması (1982).

Temmuz Ayı Önemli Olaylar

1 Temmuz III. Ahmet’in ölümü (1736).
1 Temmuz Sultan II. Mahmut’un ölümü; Sultan Abdülmecit’in tahta çıkarılması (1839).
1 Temmuz Kabotaj Kanunu kabul edildi (1926).
1 Temmuz Komünist Parti’nin Gorbaçov’un perestroika politikasını onaylaması (1988).
1 Temmuz Türk Ordularının Viyana’ya taarruzu (1683).
1 Temmuz Napolyon’un Mısır’ı işgali (1798).
1 Temmuz FKÖ Lideri Yaser Arafat’ın 27 yıllık sürgünü sona erdi. Arafat, Filistin topraklarına ilk kez ayak basarak Gazze’ye gitti (1994).
2 Temmuz Mustafa Kemal’in Yunanlılara karşı savaşa davet bildirisinin mecliste okunması (1920).
2 Temmuz Yunanistan Türkiye’ye harp ilan etti (1917).
2 Temmuz Türk Tarih Kurumu birinci kongresi (1932).
4 Temmuz Sultan Reşat’ın ölümü (1917).
4 Temmuz Barboros Hayrettin Paşa’nın ölümü (1549).
4 Temmuz Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, sabah evinden işine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti (1994).
5 Temmuz Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kuruluşu (1939).
5 Temmuz Türkiye’nin 50. ve ilk kadın başbakanının oluşturduğu SHP-DYP Koalisyon Hükümeti TBMM’den güvenoyu aldı (1993).
5 Temmuz Pakistan’da askeri darbe; General Ziya Ül Hak’ın, Zülfikar Ali Butto’yu devirmesi (1977).
6 Temmuz Mukaddes Emanetler’in, Yavuz Sultan Selim’e teslimi (1517).
6 Temmuz Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kanunu (6.7.1965-No:644) kabul edildi (1965).
7 Temmuz Kuzey ve Güney Yemen arasında iki aydır süren savaş, Kuzeylilerin, Güney’i yenmesiyle sonuçlandı (1994).
8 Temmuz Anayasa’nın 133. maddesinin değişikliği, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Böylelikle özel radyo ile televizyon işletilmesi ve kurulması serbest bırakıldı (1993).
9 Temmuz Kurucu Meclis’ce hazırlanan 1961 Anayasası için halk oylaması yapıldı (1961).
9 Temmuz Şükrü Saracoğlu’nun başbakan oluşu (1942).
11 Temmuz İngilizler’in Mısır’ı işgali (1882).
12 Temmuz Türk Dil Kurumu’nun kurulması (1932).
13 Temmuz Siyasi Partiler Kanunu kabul edildi (1965).
13 Temmuz Kültür Bakanlığı kuruldu (1971).
13 Temmuz Osmanlı Devleti ile Ruslar arasında “Berlin Muahedesi”nin imzalanması (1878).
14 Temmuz Uyuşmazlık Mahkemesi kuruldu (1945).
15 Temmuz Haçlıların Kudüs’ü zaptı (1099).
15 Temmuz Türkiye, İngiltere, Prusya, Avusturya ve Rusya Arasında, (Osmanlıların Mısır’ı veraset, Suriye’yi kaydı hayat şartıyla Mehmet Ali Paşa’ya vermesi) Londra Mukavelesi imzalandı (1840).
18 Temmuz Büyük Millet Meclisi’nin, Misaki Milli Üzerine yemin etmesi (1920).
18 Temmuz Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı (1930).
20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın başlaması (1974).
20 Temmuz Millet Partisi kuruldu (1948).
20 Temmuz Kuruluş Yasası 4 Temmuz 1972’de çıkarılan, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı kuruldu (1972).
20 Temmuz Timur ile Yıldırım Bayezit arasında “Ankara Meydan Muharebesi” (1402).
20 Temmuz Montreux Boğazlar Antlaşması’nın imzalanması (1936).
21 Temmuz Osmanlı Devleti İle Rusya arasında Pasarofça Antlaşması’nın imzalanması (1717).
21 Temmuz İnsanoğlu Ay’a ayak bastı (1969).
22 Temmuz Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Prut Barış Antlaşması’nın imzalanması (1711).
23 Temmuz Erzurum Kongresi (1919).
23 Temmuz Hatay’ın Anavatan’a katılışı (1939).
23 Temmuz İkinci Meşrutiyet’in ilanı (1908).
24 Temmuz Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması (1923).
24 Temmuz Babaeski’nin düşman istilasına uğraması (1920).
24 Temmuz Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun kuruluşu (1963).
28 Temmuz Kore’de savaşın sona ermesi (1953).
28 Temmuz Birinci Cihan Harbi’nin başlaması (1914).
28 Temmuz II. Mahmut’un tahta çıkarılması (1808).
29 Temmuz Sultan IV. Mustafa’nın, III. Selim’i öldürtmesi (1808).
29 Temmuz İbrahim Paşa komutasındaki Mısır Ordusu’nun Osmanlı Ordusu’nu kesin bir yenilgiye uğratması (1832).
31 Temmuz Piyale Paşa’nın Cerbe’yi ele geçirmesi (1560).
31 Temmuz İstiklal Mahkemeleri Kanunu’nun TBMM’de kabul edilmesi (1922).

Ağustos Ayı Önemli Olaylar

1 Ağustos Kıbrıs Adası’nın fethi (1571).
1 Ağustos Helsinki Nihai Senedi (1975).
1 Ağustos Almanya’nın, Rusya’ya harp ilan etmesi (1914).
2 Ağustos I. Dünya Savaşı’na girmek için Türkiye’nin seferberlik ilan etmesi (1914).
2 Ağustos Irak’ın, Kuveyt’i işgali (1990).
2 Ağustos Türkiye’nin; İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nin önerisi üzerine, Almanya ile siyasal ve ekonomik ilişkilerini kesmesi (1944).
2 Ağustos Türkiye ile Almanya Arasında İttifak Antlaşması (1914).
4 Ağustos Enver Paşa’nın Türkistan’da şehit edilmesi (1922).
4 Ağustos I. Dünya Savaşı’nın başlaması (1914).
5 Ağustos Mustafa Kemal Paşa’nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları’na başkumandan oluşu (1921).
6 Ağustos Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa’nın, Dumlupınar Savaşı öncesinde cepheye hareket etmesi (1922).
6 Ağustos II. Dünya Savaşı’nda, Amerika Birleşik Devletleri tarafından, Japonya’nın Hiroşima şehrine ilk atom bombasının atılışı (1945).
7 Ağustos SSCB’nin, Türkiye’den Boğazlar Statüsü’nün değiştirilmesini istemesi, Türkiye’nin reddedişi (1946).
7 Ağustos IV. Mehmet’in saltanat tahtına oturması (1648).
8 Ağustos Ruslarla Kalas Mütarekesi’nin imzalanması (1791).
8 Ağustos Türk jetlerinin Kıbrıs’ı bombardımanı ve Yüzbaşı Cengiz Topel’in uçağı ile düşerek şehit oluşu (1964).
8 Ağustos İran-Irak savaşında ateşkes (1988).
9 Ağustos Türkiye -Yugoslavya -Yunanistan arasında İttifak Antlaşması (Balkan Paktı, 1954).
9 Ağustos Nagazaki’ye ikinci atom bombasının atılışı (1945).
9 Ağustos I. Dünya Savaşı’nda, 1. Anafartalar Zaferi (1915).
10 Ağustos Sevr Antlaşması’nın imzalanışı (1920).
10 Ağustos Denizcilik Bankası TAO kuruldu (1951).
11 Ağustos Otlukbeli Savaşı (1473).
11 Ağustos I. Dünya Savaşı’nda, Alman Göbel (Yavuz) ve Breslav (Midilli) zırhlılarının Türk sularına sığınmaları (1914).
11 Ağustos II. Dünya Savaşı’nda, Japonya’nın kayıtsız şartsız teslim oluşu (1945).
12 Ağustos Türkiye’de çoğulcu bir demokrasi denemesi için Fethi (Okyar) Bey’in “Serbest Fırka”yı kurması; olumlu sonuç vermeyince 17 Kasım’da kapatılmıştır (1928).
13 Ağustos Mustafa Kemal’in, yeniden, Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na seçilmesi (1923).
13 Ağustos Berlin’de “Utanç Duvarı”nın yapılışı (1961).
14 Ağustos Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü’nün (SEKA) kuruluşu (1934).
14 Ağustos İkinci Kıbrıs Harekatı (1974).
14 Ağustos Süleymaniye Camisi’nin açılış töreni (1556).
15 Ağustos Süveyş Kanalı’nın büyük bir törenle işletmeye açılması (1869).
16 Ağustos Milli Kütüphane hizmete açıldı (1948).
16 Ağustos Kıbrıs’ın, bağımsız bir cumhuriyet oluşu (1960).
16 Ağustos 4 Ekim 1961’de kurulan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kuruluş Yasası çıkartıldı (1961).
17 Ağustos Kocaeli merkez olmak üzere İstanbul, Adapazarı, Yalova, Bolu ve Eskişehir’de sabah saat 03.02’de 7.4 şiddetinde meydana gelen depremde 14.095 kişi öldü, 27.234 kişi yaralandı (1999).
19 Ağustos Süleyman Necati Güneri`nin “Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi”ne genel müdür oluşu (1920).
21 Ağustos I. Dünya Savaşı’nda, 2. Anafartalar Zaferi (1915).
23 Ağustos I. Selim’in, Çaldıran’da Şah İsmail’i yenmesi (1514).
23 Ağustos Sultan II. Mustafa’nın yerine kardeşi Şehzade Ahmet (III. Ahmet)’in tahta çıkarılması (1703).
23 Ağustos Lozan Barış Antlaşması’nın Büyük Millet Meclisi’nce onaylanması (1923).
23 Ağustos Atatürk’ün Kastamonu’ya gelip, şapka ve kıyafet devrimini başlatması (1925).
24 Ağustos I. Selim’in, Mercidabık’ta Memlükleri yenmesi (1516).
24 Ağustos Osmanlı Hükümeti’nin, Palmer ve Goloschimid şirketleriyle bir sözleşme imzalayıp borç para alması (1851).
24 Ağustos NATO’nun yürürlüğe girmesi (1949).
26 Ağustos Büyük Taarruz’un başlaması (1922).
26 Ağustos Malazgirt Zaferi (1071).
26 Ağustos İş Bankası’nın kuruluşu (1924).
28 Ağustos Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü kuruldu (1952).
29 Ağustos Mohaç Meydan Savaşı (1526).
30 Ağustos Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanması (1922).

Eylül Ayı Önemli Olaylar

1 Eylül Ankara’da “Musiki Muallim Mektebi” kuruldu (1924).
1 Eylül Almanya’nın Polonya’ya saldırması, 2. Dünya Savaşı (1939).
1 Eylül Kaddafi’nin Libya’da askeri bir darbeyle Kral İdris’i devirmesi (1969).
1 Eylül I. Tıp Kongresi Ankara’da toplandı (1925).
2 Eylül Osmanlı Hükümeti’nin tarihinde ilk kez Fransa’ya savaş ilan etmesi (1798).
2 Eylül Kösem Sultan’ın öldürülmesi (1651).
2 Eylül Kurtuluş Savaşı’nda Yunan Orduları Başkomutanı General Trikopis’in esir düşmesi (1922).
2 Eylül Tokyo Körfezi’nde, demirli Missouri zırhlısında başbakan Suziki’nin, Japonya’nın yönetimini Mac Arthur’a devrini öngören anlaşmayı imzalaması. Başkan Turuman’ın zaferi ilan edişi ve İkinci Dünya Savaşı’nın sonu (1945).
3 Eylül İngiltere ve Fransa’nın Almanya’ya savaş açması (1939).
3-8 Eylül Müttefiklerin, İtalya’yı istilası üzerine İtalya’nın koşulsuz teslim olması (1943).
4 Eylül Sivas Kongresi’nin toplanması (1919).
4 Eylül Atom Enerjisi Komisyonu kuruldu (1956).
5 Eylül Kızılay- Kızılhaç- Kızılarslan ve Güneş Dernekleri Lig Birliği’nin kuruluşu (1919).
6 Eylül I. Süleyman’ın (Kanuni) Zigetvar dolaylarında ölümü (1566).
6 Eylül Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu kuruldu (1938).
8 Eylül Osmanlı Devleti ile Büyük Avrupa Devletleri arasında İstanbul Protokolü’nün imzalanması (1862).
8 Eylül I. Süleyman’ın, Budapeşte’yi fethi (1529).
9 Eylül Halk Fırkası Tüzüğü’nün Büyük Millet Meclisi’nce tartışılarak onaylanması (1923).
9 Eylül Kuzey Kore’nin bağımsızlık ilanı (1948).
10 Eylül IV. Murat’ın tahta çıkışı (1623).
11 Eylül Mustafa Kemal’in Halk Fırkası Başkanlığı’na seçilmesi (1923).
11 Eylül Macaristan’da Budin’in fethi (1526).
11 Eylül ABD’de, Dünya Ticaret Merkezi ve Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) uçaklarla terörist saldırılar yapıldı (2001).
12 Eylül Silahlı Kuvvetlerin emir komuta zinciri içinde yönetime el koyması (1980).
13 Eylül Sakarya Zaferi (23 Ağustos – 13 Eylül 1921).
14 Eylül Ruslarla, Edirne Antlaşması’nın imzalanması (1829).
15 Eylül Seçimleri kazanan Konrad Adenauer’in Federal Almanya’nın ilk şansölyesi olması (1949).
17 Eylül Türkiye-Litvanya arasında dostluk anlaşmasının Moskova’da imzalanması (1930).
17 Eylül Türkiye’nin üç yıl için MC Konseyi’ne üye seçilmesi (1934).
18 Eylül Sovyetler Birliği’nin Milletler Cemiyeti’ne girişi (1934).
18 Eylül Pakistan’ın kurucusu M. Ali Cinnah’ın ölümü (1948).
18 Eylül Camp David (ABD)`de, Mısır-İsrail (Sedat – Begin) zirvesi (1978).
18 Eylül Sakarya Savaşı sonrası Mustafa Kemal’in Ankara’ya dönmesi (1921).
19 Eylül Sakarya Savaşı sonrası, TBMM’nin Mustafa Kemal Paşa’ya “Mareşal” rütbesiyle “Gazi” unvanını verişi (1921).
19 Eylül Türkiye – İsviçre Dostluk Antlaşması’nın Cenevre’de imzalanması (1925).
20 Eylül Başbakan İsmet Paşa ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü’nün, Sofya’yı ziyareti ve 1929 Tarafsızlık Antlaşması’nın uzatılması (1933).
22 Eylül Yavuz Sultan Selim’in ölümü (1520).
22 Eylül Ankara Fen Fakültesi kuruldu (1943).
23 Eylül İtalya’nın, Türk – İtalyan antlaşmasına benzer bir antlaşmayı Yunanistan ile imzalaması (1928).
24 Eylül II. Selim’in tahta çıkışı (1566).
24 Eylül İran-Irak Savaşı’nın başlaması (1980).
25 Eylül Yıldırım Bayezit’ın Niğbolu Zaferi (1396).
25 Eylül Şehzade Bayezit’in idamı (1561).
26 Eylül Türk Dil Kurultayı’nın toplanması (1932).
27 Eylül Yunan Kralı Konstantin’in tahtını bırakması (1922).
27 Eylül Türkiye-İspanya Dostluk Antlaşması Ankara’da imzalandı (1924).
28 Eylül Preveze Deniz Zaferi (1538).
29 Eylül İnebahtı Kalesi’nin fethi (1499).
29 Eylül Sovyetler Birliği’nin, Yugoslavya’ya girişi (1944).
30 Eylül Sokollu Mehmet Paşa’nın ölümü (1579).
30 Eylül I. Süleyman’ın tahta geçmesi (1520).
30 Eylül Mevlana’nın doğumu (1207).
30 Eylül Oruç Reis’in Cezayir Zaferi (1517).
30 Eylül Devlet Planlama Teşkilatı’nın kuruluşu (1960).
30 Eylül Damat Ferit’in istifası (1919).

Ekim Ayı Önemli Olaylar

1 Ekim I. Mahmut’un tahta çıkışı (1730).
1 Ekim Hava Harp Okulu’nun açılışı (1951).
1 Ekim Mao’nun, Çin’de, iç savaşı kazandıktan sonra kurduğu “Çin Halk Cumhuriyeti” nin ilk başkanı seçilmesi (1949).
1 Ekim Et ve Balık Ürünleri A.Ş.’nin kuruluşu (1952).
2 Ekim İstanbul’un Müttefik Kuvvetlerince boşaltılması (1923).
3 Ekim İki Almanya’nın birleşmesi (1990).
3 Ekim Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın kuruluşu (1931).
5 Ekim Mustafa Kemal’in, Ankara’nın onursal hemşehriliğini kabul etmesi (1922).
5 Ekim Başbakan İsmet (İnönü) Paşa ile Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü (Aras)’ın, Yunanistan’ı ziyaretleri sırasında 1930 Türk – Yunan Dostluk Antlaşması’nın yürürlüğe konulması (1931).
5 Ekim Iğdır Soykırım Anıt ve Müzesi’nin açılışı (2000)
6 Ekim Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birliklerinin İstanbul’a girmesi. İstanbul’un kurtuluşu (1923).
6 Ekim Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat’ın bir suikast sonucu öldürülmesi (1981).
6 Ekim 1. Balkan Konferansı’nın Atina’da toplanması (1930).
7 Ekim İnebahtı Deniz Savaşı (1571).
7 Ekim Türkiye’nin, Atina Basın Müşavirliği Basın Ateşe Yardımcısı Çetin Görgü, evinden işine giderken silahlı saldırı sonucu şehit edildi (1991).
7 Ekim ABD ve İngiltere, Afganistan’a “Sürekli Özgürlük” adında askeri harekat başlattı (2001).
8 Ekim Balkan Savaşı’nın başlaması (1912).
8 Ekim İstanbul’da Yahudi ve Ermeni ruhani başkanlarının, Lozan Antlaşması’nın, azınlıkların korunmasıyla ilgili hükümlerinin tanıdığı haklardan vazgeçerek, Türk toplumu içinde Türk yasalarıyla yaşamak istediklerini açıklamaları (7 Ocak 1926’da ise Rum Topluluğu aynı açıklamayı yapmıştır) (1925).
9 Ekim Anıtkabir’in temel atma töreni (1944).
11 Ekim Milli Selamet Partisi kuruldu (1972).
11 Ekim Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması (1922).
11 Ekim Türkiye – Çekoslovakya Dostluk Antlaşması’nın Ankara’da imzalanması (1924).
11 Ekim TBMM yeni binasına taşındı. Cumhuriyet Bayramı’nın ilk kutlama töreni burada yapıldı (1924).
13 Ekim Ankara’nın başkent olmasına ilişkin önergenin Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilmesi (1923).
14 Ekim Nizam-ı Cedid’in, Sekban-ı Cedid adıyla yeniden kuruluşu (1808).
15 Ekim Atatürk’ün tarihi “Nutuk” unu okumaya başlaması (1927).
15 Ekim Türkiye’de yeni anayasaya göre ilk meclis ve senato seçimlerinin yapılması (1961).
17-19 Ekim Kosova Savaşı (1448).
17 Ekim Türkiye’nin NATO’ya katılmasıyla ilgili protokol, Londra’da imzalandı (1951).
17 Ekim İlk Türk Tugayı’nın Kore’ye çıkışı (1950).
18 Ekim Türkiye Komünist Fırkasının Ankara’da resmen kurulması (1920).
18 Ekim Türkiye-Bulgaristan Dostluk Antlaşması’nın Ankara’da imzalanması (1925).
19 Ekim Ankara Tıp Fakültesi’nin açılışı (1945).
19 Ekim II. Murat’ın Kosova Zaferi (1448).
19 Ekim Türk – İngiliz – Fransız üçlü ittifakının Ankara’da imzalanması (1939).
20 Ekim Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Fransa Hükümeti arasında “Ankara Antlaşması”nın imzalanması (1921).
20 Ekim Yunanistan’ın, NATO askeri kanadına yeniden dönüşü (1980).
21 Ekim İstanbul’da, Damat Ferit Paşa’nın çekilmesi ve Tevfik Paşa’nın (son) sadrazam oluşu (1920).
22 Ekim 1. Haçova Savaşı (1596).
22 Ekim Viyana elçimiz Daniş Tunagil’in Ermeni Teröristler tarafından şehit edilişi (1975).
23 Ekim Almanya’nın NATO’ya girişiyle ilgili Paris Antlaşması (1954).
24 Ekim I. Belediyeler Kongresi başladı (1935).
24 Ekim Birleşmiş Milletler Örgütünün kuruluşu (1945).
25 Ekim SSCB’nin Birleşmiş Milletler’de Kars ve Ardahan’ı talep edişi (1947).
25 Ekim Ziya Gökalp’in ölümü (1924).
25 Ekim Çin Halk Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler’e alınışı (1971).
26 Ekim Balkan Misakı’nın kabulü (1932).
26 Ekim İsmet (İnönü) Paşa’nın Lozan Konferansı’ndan önce, Dışişleri Bakanlığı’na atanması (1922).
26 Ekim Kuzey Atlantik Konseyi’nin NATO Karargahı’nı Brüksel’e taşımayı kararlaştırması (1966).
26 Ekim İsrail ile Ürdün arasında 46 yıllık savaşa son veren tarihi barış anlaşması. Böylelikle, İsrail ile barışan ikinci Arap ülkesi Ürdün oldu (1994).
27 Ekim Müttefiklerin Ankara ve İstanbul hükümetlerine Lozan’da konferans toplanması çağrısı yapması (1922).
27 Ekim Paris büyükelçimiz İsmail Erez ve şoförünün Ermeni Teröristler tarafından şehit edilişi (1975).
28 Ekim Türkiye ile Sırp-Hırvat ve Sloven Devleti arasında dostluk antlaşmasının Ankara’da imzalanması (1925).
28 Ekim Gazi Mustafa Kemal’in cumhuriyeti ilan edeceğini, Çankaya’da yakın arkadaşlarına açıklaması (1923).
29 Ekim Cumhuriyet’in ilanı (1923).
29 Ekim Atatürk’ün cumhurbaşkanı seçilmesi (1923).
29 Ekim Milletler Cemiyeti Konseyi’nin, Türk – Irak sınırını Musul’u, Irak’a bırakacak biçimde saptaması (1924).
30 Ekim Sultan III.Osman’ın ölümü ve III.Mustafa’nın tahta çıkması (1757).
30 Ekim Mondros Antlaşması (1918).
30 Ekim İsmet (İnönü) Paşa’nın cumhuriyetin ilk başbakanı oluşu (1923).

Kasım Ayı Önemli Olaylar

1 Kasım Cezayir’de bağımsızlık savaşı (1954).
1 Kasım Yeni Türk harflerinin kabulü (1928).
2 Kasım İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi (İGEME)`nin Kuruluşu (1960).
3 Kasım Gülhane Hattı Hümayunu ile Tanzimat Devri’ nin başlayışı (1839).
3 Kasım Çubuk Barajı açıldı (1936).
3 Kasım Musul’un Türk topraklarından ayrılışı (1918).
4 Kasım UNESCO’nun Kuruluşu (1946).
4 Kasım Sovyetlerin Budapeşte’ye müdahalesi ve işgali (1956).
5 Kasım İsmet Paşa başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Delegasyonu’nun, Ankara’dan, Lozan görüşmelerine katılmak üzere hareket etmesi (1922).
6 Kasım Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP)`nın kuruluşu (1989).
9 Kasım Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarından biri olan GAP’ın, Atatürk Barajı’ndan sonra ikinci halkasını oluşturan Urfa T1 Sulama Tüneli, törenle açılarak Harran’a su bırakıldı (1994).
10 Kasım Halk Fırkasının adı, “Cumhuriyet Halk Fırkası” olarak değiştirildi (1924).
10 Kasım Atatürk’ün ölümü (1938).
10 Kasım Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e nakli (1953).
10 Kasım Tudor Jivkov’un istifa etmek zorunda kalışı (1989).
11 Kasım Birinci Dünya Savaşı’nın sonu (1918).
11 Kasım 4305 Sayılı Varlık Vergisi Yasası kabul edildi (1942).
11 Kasım Türkiye Kalkınma Bankası’nın kuruluşu (1975).
12 Kasım Plevne Müdafaası (1887).
12 Kasım Düzce’de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi (1999).
13 Kasım Birinci Dünya Savaşı sonu. İtilaf Devletleri Donanması’nın İstanbul’a girişi (1918).
13 Kasım Suriye’de Savunma Bakanı General Hafız Esad’ın yönetime el koyması (1970).
13 Kasım PKK`nın başı Abdullah Öcalan, İtalya`nın başkenti Roma`da yakalandı (1998).
14 Kasım Telsiz Genel Müdürlüğü’nün kuruluşu (1983).
15 Kasım Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin kuruluşu (1956).
16 Kasım Süveyş Kanalı’nın açılışı (1869).
17 Kasım Ankara’da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Kurulan ilk muhalefet partisidir (1924).
17 Kasım Son padişah Vahdettin’in Türkiye`den ayrılışı (1922).
17 Kasım Güney Afrika siyasi liderleri, ırk ayrımına son veren yeni anayasayı kabul ettiler (1993).
18 Kasım Büyük Millet Meclisi’nin Abdülmecit Efendi’yi halifeliğe seçmesi (1922).
18 Kasım Erciyes Üniversitesi’nin kuruluşu (1978).
19 Kasım Atatürk’ün naaşının İstanbul’dan Ankara’ya götürülmesi (1938).
19 Kasım İstanbul Radyosu’nun hizmete girişi (1949).
19 Kasım Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK)’nın toplanması, Paris Sözleşmesi’nin imzalanması (1990).
20 Kasım Ziraat Bankası’nın kuruluşu. Mithat Paşa tarafından, bugünkü Ziraat Bankası’nın temelini oluşturan “Memleket Sandıkları” kuruldu (1863).
20 Kasım Halk Fırkası, “Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” örgütünü bünyesi içine aldı (1923).
20 Kasım Türkiye’de ilk koalisyon hükümetinin İsmet İnönü tarafından AP ve CHP’li bakanlarla kuruluşu (1961).
20 Kasım Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabulü (1989).
21 Kasım Atatürk’ün naaşının Ankara Etnoğrafya Müzesi’ndeki geçici kabrine konuşu (1938).
22 Kasım Sultan I. Ahmet’in ölümü; I. Mustafa’nın sultan ilan edilmesi (1617).
22 Kasım Kennedy’nin öldürülmesi (1963).
23 Kasım Cumhuriyet tarihinin ilk çerçeve özelleştirme yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi (1994).
24 Kasım Ankara Zafer Anıtı’nın açılışı (1927).
24 Kasım Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadının verilişi (1934).
24 Kasım Sürgünde bağımsız Filistin Devleti’nin kuruluşu (1988).
25 Kasım Şapka giyilmesi hakkında kanunun kabulü (1925).
25 Kasım İsmet Paşa’nın “İnönü” soyadını alışı (1934).
25 Kasım Bakanlıklar arası ekonomik kurul kuruluş kararnamesi çıkarıldı (1964).
26 Kasım Lakap ve unvanların kaldırılışı (1934).
27 Kasım Kore’de, Kunuri Savaşı’nın başlaması (1950).
30 Kasım Anadolu Üniversitesi’nin kuruluşu (1973).
30 Kasım Çukurova Üniversitesi’nin kuruluşu (1973).
30 Kasım Dicle Üniversitesi’nin kuruluşu (1973).

Aralık Ayı Önemli Olaylar

1 Aralık Türk Askerlerinin Kore’de Kunuri Zaferi (1950).
2 Aralık Namık Kemal’in ölümü (1888).
3 Aralık Sultan II. Selim’in ölümü (1574).
3 Aralık Kıyafet Kanunu’nun kabulü (1934).
3 Aralık BM Kuvvetleri’nin Kore’den çekilmeye başlaması (1950).
3 Aralık Pakistan – Hindistan savaşı (1971).
4 Aralık İnönü, Churchill ve Roosevelt’in Kahire Konferansı (1934).
5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınması (1934).
7 Aralık 2. Dünya Savaşı’nda Japonlar’ın Pearl Harbour baskını (1941).
8 Aralık Amerika’nın, Japonya’ya savaş ilan etmesi (1941).
9 Aralık Kudüs’ün elimizden çıkışı (1917).
10 Aralık İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin yayınlanması (1948).
10 Aralık Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümeti arasında Ankara’da “Dostluk Antlaşması” imzalandı (1923).
11 Aralık MGK Genel Sekreterliği kuruldu (1962).
11 Aralık Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği İdare Ataşesi Çağlar Yücel, arabasında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü (1993).
12 Aralık Etiyopya ile Eritre arasında 2 Yıl süren savaşa son veren barış antlaşması, Eritre Devlet Başkanı İssaias Afevorki ve Etiyopya Devlet Başkanı Meles Zenavi tarafından Cezayir’de imzalandı (2000).
14 Aralık George Washington’un ölümü (1799).
14 Aralık Şili’de ilk demokratik seçimler (1989).
15 Aralık 2. Sultan Selim’in ölümü (1574).
16 Aralık Londra Konferansı, Dört Büyükler Almanya konusunda uzlaşamadılar (1947).
17 Aralık Pakistan’ın, Hindistan’a karşı yenilgisi ve ateşkes (1971).
18 Aralık Demokratik Parti kuruldu. Kurucuları Ferruh Bozbeyli, Saadettin Bilgiç, Talat Asal ve Yüksel Menderes idi (1970).
19 Aralık Mustafa Kemal ve Heyeti Temsiliye’nin, Sivas’tan Ankara’ya hareketi (1919).
20 Aralık Brüksel Paktı İstişare Konseyi’nin Batı Birliği Askeri Organizasyonu NATO’ya katılmasını kararlaştırması (1950).
20 Aralık 1954 seçimlerinden sonra bazı milletvekilleri DP’den ayrılarak “Hürriyet Partisi”ni kurdular (1955).
21 Aralık III. Murat’ın tahta çıkışı (1574).
21 Aralık Doğu Berlin’de iki Almanya arasında “Temel Anlaşma” imzalanması (1972).
21 Aralık Cenevre’de Orta Doğu Konferansı (1973).
21 Aralık Sovyetler’in Afganistan’ı işgali (1979).
21 Aralık ABD’nin Panama’yı işgali (1989).
22 Aralık I. Ahmet’in tahta çıkması (1603).
22 Aralık Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kuruldu (1962).
23 Aralık I. Meşrutiyet’in ilanı (1876).
23 Aralık Menemen’de Öğretmen Kubilay’ın şehit edilmesi (1930).
25 Aralık Türkiye Cumhuriyeti`nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ölümü (1973).
26 Aralık Uluslararası takvim ve saatin kabulü (1925).
27 Aralık İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un ölümü (1936).
27 Aralık Eski başbakanlardan Şükrü Saraçoğlu’nun ölümü (1953).
27 Aralık Mustafa Kemal ve Heyeti Temsiliye’nin Ankara’ya gelişleri (1919).
28 Aralık Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Anıtkabir’e, Atatürk’ün karşısında hazırlanan yere gömüldü (1973).
29 Aralık İsmet Paşa’nın emri altına girmeyi kabul etmeyen Çerkez Ethem’in, Kütahya’da, milli kuvvetlere karşı saldırıya geçmesi (1920).
30 Aralık Gülhane Askeri Tıp Okulu’nun açılışı (1898).
30 Aralık Mustafa Kemal’in, Çerkez Ethem güçlerinin dağıtılması için Batı Cephesi’ne buyruk vermesi (1920).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top