Fen ve Teknolojinin Hayatımızdaki Önemi

fen ve teknoloji

Fen ve Teknolojinin Hayatımızdaki Önemi

Fen ve Teknolojinin amacı dünyayı tanımak anlamaktır. Fen ve Teknoloji kişileri daha olumlu düşüncelerle gelişmesine katkıda bulunur. Öğrenilenler gündelik hayata geçirildiğinde bundan daha da keyif alınması sağlanır.

 

Fen ve Teknolojinin Hayatımızdaki Önemi

Fen ve teknoloji alanındaki bütün çalışmalar ve yenilikler insanların ve toplumsal hayatın refahının yükseltilmesini amaçlamaktadır. Refah düzeyi yüksek olan toplumlarda bilimsel çalışmalar, fen ve teknoloji alanındaki araştırma ve yenilik çalışmaları da yoğun olmakta ve üretim faaliyetlerinde kullanılmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde üretim aşamalarında kullanılan teknolojiler sayesinde bu ülkelerin rekabet güçleri artmakta ve ekonomide belirgin bir üstünlük sağlanmaktadır. Bilişim teknolojilerinin kullanılması ile araştırma geliştirme faaliyetleri hız kazanmakta ve sürekli yenilikler ortaya çıkarmaktadır.

fen ve teknoloji

 

Fen ve Teknoloji Toplumun Refah Düzeyini Arttırıyor

Ülkeler kendi teknolojik üstünlüklerini başkalarıyla paylaşmak istemezler. Ancak eskiyen teknolojilerini dışarı satarlar. Gelişmemiş ülkeler de bu eski teknolojilerle üretimde ve ticarette gelişmiş ülkelerle rekabet edemezler. Bu yüzden ülkelerin fen ve teknoloji alanında kendi üretimlerini yapabilmeleri ve bunu üretim faaliyetlerinde kullanabilmeleri ekonomik güçlenme açısından çok önemlidir.

Fen ve teknoloji ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen en önemli unsurdur ve buna sahip olan ülkeler diğerlerine belirgin bir üstünlük sağlarlar. Bu yüzden de gelişmek isteyen ülkelerin teknolojiye ve teknolojik eğitime önem vermeleri ve kendi teknolojiyi üretebilen ve kullanabilen personel yetiştirebilmeleri gerekmektedir.

Ülkemizde de bu konunun önemi daha iyi anlaşılmış ve fen ve teknoloji eğitimi ilköğrenim seviyesine kadar indirilmiştir. Ayrıca bu alandaki ar-ge çalışmaları devlet tarafından da desteklenmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalar ve bu araştırmalar sonucunda üretilen yeni teknolojiler üretimde kullanılmakta ve ekonomik olarak bu teknolojileri kullananlar güçlenmektedir.

Fen ve teknoloji alanındaki gelişmeler hem insanların daha rahat ve konforlu bir yaşam sürmesini hem de bun konfora ihtiyacı olan ekonomik gücü daha kolay elde etmesini sağlamaktadır. Dünyadaki bütün teknolojik buluşlar ve yenilikler insanlığın refahı ve mutluluğu için kullanılmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top