Organik Kimya Ders Notları

organik kimya pdf

Organik Kimya Ders Notları

Organik Kimya e-kitap indir

 

Kısaca konu başlıkları :

 • Tarihte kimya iki ana daldan oluşmaktadır: Anorganik / İnorganik Kimya ve Organik Kimya .
 • Karbonu Karbon Yapan nedir ?
 • Organik Molekülün Yazılışı nasıldır ?
 • C ve H Atomlarından Oluşan Moleküller nelerdir ?
 • Adlandırma Nasıl Olur ?
 • Zincir Bitişine Göre Farklı Ön Ekler
 • C  ( Karbon ) Halkaları
 • Aromatik Halkalar
 • Çoklu Aromatik Halkalar
 • Fonksiyon İçeren Moleküller
 • Öncelikli Fonksiyonlar
 • Alkoller
 • Eterler R-O-R’ (alkoksialkan)
 • Aldehitler RCHO
 • Ketonlar RCOR’
 • Karboksilik Asitler RCOOH (alkanoik asitler)
 • Esterler RCOOR’
 • Asit Anhidritleri
 • Aminler
 • Aromatik ve Halkalı Aminler
 • Amidler
 • Organik Moleküllerin Tepkinirlikleri
 • Geometrik Faktörler: Bağ Türleri
 • C-C Rotasyonu
 • Newman Projeksiyonu: Konformerler
 • Stereoizomerler
 • Öncelikli Eklerin Sıralanması
 • Ayna Görünümlü Kiral Yapılar
 • Aromatik Halkalar
 • Molekülü Oluşturan Atomların Etkisi
 • Elektronegatiflik Farkı (Elektron Yoğunluğu)
 • Elektron Dağılımının Asitliğe Etkisi
 • Asitlik için Kararlılık
 • Hidrokarbonlar
 • Oksijenli Fonksiyonlar
 • Rezonansın Etkisi
 • Elektron Çekim Merkezlerinin Artması
 • Ortamın Asitlik Etkisi
 • Alkanların Özellikleri
 • Alkanların Tepkinirlikleri
 • Halojeno – Alkanlar
 • Alkenlerin Özellikleri
 • Alkenlerin Tepkinirlikleri
 • Markovnikov Kuralı
 • Alkinlerin Özellikleri
 • Alkinlerin Oksijenle Tepkinirliği
 • Adisyon Tepkimeleri
 • Benzenlerin Özellikleri
 • Halojenasyon

 

 

Pdf notlarımızdan Organik Kimya ile ilgili notları okuyabilirsiniz.

 

Organik kimyanın tarihçesi

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top